Názov produktu: Kyselina amidosulfónová

Použitia
Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Potravinárstvo, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Kontakt
Scarlett Ščepánová Účtovník
02 492 065 02
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky