Názov produktu: Acetón

Použitia
Úprava odpadových vôd, Úprava pitných vôd

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika, Farmácia, Grafika & Tlačiarenská chémia, Guma, Kaučuk & Polyméry, Chemický priemysel, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Potravinárstvo, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery, Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Chemický názov: Acetón

Iný názov: dimetylketón; propán-2-ón; -2-propanón

CAS číslo: 67-64-1

EC číslo: 200-662-2

Sumárny vzorec: C3H6O (CH3COCH3)

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky