Názov produktu: Benzylalkohol

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika
 
Chemický názov: benzylalkohol

CAS číslo: 100-51-6

EINECS číslo: 202-859-9

Chemický vzorec: C7H8O

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky