Názov produktu: N-propanol

Odvetvia
Chemický priemysel
 
Chemický názov: n-propanol

Iný názov: propylalkohol, propán-1-ol

CAS: 71-23-8

EC: 200-746-9

Sumárny vzorec: C3H8O

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky