Názov produktu: Butylacetát

Odvetvia
Drevo & Papier
 
Chemický názov: butylacetát

Iný názov: n-butylacetát, butylester kyseliny octovej

CAS číslo: 123-86-4

EC číslo: 204-658-1

Chemický vzorec: C6H12O2

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky