Aktívne uhlie

Ponúkame široké spektrum služieb a riešení pre čistenie vody, vzduchu a plynu pomocou aktívneho uhlia.

Aktívne uhlie je vyrábané vo výrobných závodoch našej materskej spoločnosti Donau Carbon GmbH, Nemecku, Rakúsku a na Filipínach. Závody sú vybavené zariadením na reaktiváciu použitého aktívneho uhlia.

Portfólio ponúkaných služieb zahrňuje:
  • Predaj mobilných absorpčných jednotiek pre rôzne aplikácie a veľkosti
  • Prenájom mobilných absorpčných jednotiek pre rôzne aplikácie a veľkosti
  • Reaktivácia aktívneho uhlia
  • Konzultácia s našimi odborníkmi pre výber najlepšieho typu uhlia na konkrétnu aplikáciu
  • Analýza v našich laboratóriách

Aktívne uhlie zo šupiek kokosových orechov

Od roku 2011 prevádzkuje Donau Carbon svoj najnovší závod na výrobu vysoko kvalitného  granulovaného aktívneho uhlia, vyrobeného zo šupiek kokosových orechov, pre selektívnu filtráciu, ktorý sa nachádza na severe Filipín, na ostrove Mindanao.
Naša dcérska spoločnosť Donau Carbon Philippines Corp. (skúsený tím pod nemeckým vedením) sa zameriava na výrobu aktívneho uhlia špeciálnej kvality, granulované v moderných rotačných peciach pre zákazníkov z celého sveta. Okrem certifikátu ISO 9001, ako jedna z mála ázijských výrobcov, spoločnosť zaviedla aj environmentálnu certifikáciu podľa ISO14001 v roku 2013.

Kokos-1-(3).jpg

Donau Carbon vyrába široký sortiment aktívneho uhlia zo škrupín kokosových orechov s rôznou zrnitosťou, najme v práškovej forme a jemne zrnitej forme (80 x 325 mesh). Okrem toho dokáže vyrobiť aj aktívne uhlie „šité na mieru“ podľa požiadaviek zákazníka.
Našim zákazníkom tak ponúkame základ pre spoľahlivé a dlhodobé zásobovanie kvalitným aktívnym uhlím z nášho vlastného výrobného závodu.
 

Kokos-(1).jpg

Čistenie plynov

Donau Carbon vyrába špeciálne druhy aktívneho uhlia pre všetky rôzne aplikácie čistenia plynov a vzduchu, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali špecifické požiadavky.
Typy výrobkov: Supersorbon, Desorex, Contarbon, Oxorbon, Kombisorb, Sulfacid, Sulfosorbon a Alcarbon.


Cistenie-plynov.jpg

Čistenie spalín zo spaľovní

Pri procesoch čistenia spalín sa používa práškové aktívne uhlie na odstraňovanie dioxínov/furánov a ťažkých kovov zo spaľovní odpadu.
Práškové aktívne uhlie od Donau Carbon je možné dávkovať v závislosti od koncentrácie nečistôt. Flexibilné dávkovanie zaisťuje optimálnu efektivitu spotreby aktívneho uhlia a ekonomické využitie.
Použitie práškového aktívneho uhlia umožňuje praktickú manipuláciu a ľahké odstraňovanie zo spalín pomocou čistiteľných filtračných systémov.

Cistenie-spalin.png

Dioxíny/furány sú skupinou perzistentných a extrémne toxických zlúčenín, ktoré sa pri stabilných podmienkach spaľovania takmer úplne zničia, ale pri odlučovaní prachu pri teplotách nad 200 °C sa znovu tvoria.
Použitím práškového aktívneho uhlia od Donau Carbon sa dosiahne 99,9 % účinnosť odstránenia dioxínov.

Ortuť je jedným z najvzácnejších prvkov v prírode. Avšak vzhľadom na jeho vysoký tlak pár a ľahkej rozpustnosti v chemických zlúčeninách, je vysoké nebezpečenstvo prieniku do životného prostredia z priemyselných procesov.

Cistenie-spalin-1.pngVzhľadom na vysokú toxicitu ortuti a jej zlúčenín, by sa malo vynaložiť všetko úsilie na zamedzenie takéhoto znečistenia. Možným zdrojom emisií ortuti do atmosféry sú metalurgické procesy, výroba a likvidácia produktov obsahujúcich ortuť. Ortuť je možné odstrániť z prúdov plynov pomocou rôznych procesov prepierania s rôznou účinnosťou. Pri adsorpcii na aktívnom uhlí od Donau Carbon je účinnosť odstraňovania až 98 %.

 
Pre viac informácií navštívte: www.donau-carbon.com
 

Kontakt
Vojtech Ďuriš Špecialista pre technológie a predaj
0914 322 526
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky