Spoločnosť

DONAUCHEM s.r.o. sa špecializuje na distribúciu širokého sortimentu chemických látok, aditív a chemických surovín pre rozličné priemyselné odvetvia potravinárske, kozmetické, krmovinárske, pre galvanický, kožiarsky, automobilový priemysel, ako i na úpravu vody a do bazénov.

DONAUCHEM s.r.o. poskytuje svojím obchodným partnerom vlastné know-how, profesionálne služby, pružné zabezpečenie dodávok tovaru zo skladov k odberateľovi, ako i odborné poradenstvo súvisiace s aplikáciou chemických produktov vo finálnych výrobkoch.
Kontakt
DONAUCHEM s.r.o. 02/ 492 065 0102/ 492 065 00 Send e-mail
Print article/page