Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Našim  cieľom je zabezpečiť neustály rozvoj spoločnosti pri súčasnom uspokojovaní potrieb zákazníkov, zabezpečení  ochrany životného prostredia a vytváraní podmienok pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov.

DONAUCHEM s.r.o. zaviedla integrovaný manažérsky systém ako nástroj na uplatňovanie efektívneho, jednotného, systémového a procesného riadenia organizácie v zmysle medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Zavedením, udržiavaním a zlepšovaním IMS spoločnosť DONAUCHEM s.r.o. deklaruje svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné služby svojim zákazníkom, zároveň chrániť životné prostredie a zabezpečovať ochranu zdravia zamestnancov.

Integrovaný manažérsky systém (IMS) predstavuje integráciu štyroch manažérskych systémov, a to systému manažérstva kvality, systému manažérstva bezpečnosti potravín, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorou sa zvýšila efektívnosť ich riadenia.

Zavedením a udržiavaním integrovaného manažérskeho systému spoločnosť DONAUCHEM s.r.o. deklaruje svoj záväzok poskytovať profesionálne a kvalitné služby k spokojnosti zákazníkov a zamestnancov a aktívne vplývať na minimalizáciu negatívnych environmentálnych vplyvov spoločnosti.

Certifikáty:

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 stiahnúť tu.

Systém manažérstva bezpečnosti potravín STN EN ISO 22000:2006  stiahnúť tu.

Systém environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016  stiahnúť tu.

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia STN OHSAS 18001:2008  stiahnúť tu.

 

POLITIKA IMS

Politika integrovaného manažérského systému  stiahnúť tu.

 

  
 
Kontakt
Ing. Margita Florovičová Predstaviteľ manažmentu
02 4920 6512
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky