Názov produktu: Blokátor tvrdosti

Odvetvia
Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Blokátor tvrdosti je tekutý prípravok na úpravu mineralizovanej (napr. studničnej) tvrdej vody. Prípravok zablokuje minerály spôsobujúce tvrdosť vody a prípadne aj rozpustené kovy spôsobujúce zákal (napr. železo, mangán) do stabilného komplexu. Takto ošetrená voda nevytvára usadeniny, ani zákal.

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Kontakt
Scarlett Ščepánová Účtovník
02 492 065 02
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky