Krmovinárska chémia

V snahe vyhovieť vysokým požiadavkám na kvalitu dodávaných látok používaných do stravy pre rôzne druhy a kategórie zvierat ponúkame pre výrobcov krmovín vysokokvalitné tovary rôznych kategórii. 

Naši obchodní zástupcovia sú odborníkmi vo svojom odvetví. Dôverne rozumejú krmovinárskym produktom, domácemu trhu a požiadavkám našich zákazníkov. V spolupráci s našimi klientami hľadáme inovatívne riešenia pre všetky obchodné výzvy ako je identifikácia alternatívnych zdrojov surovín a optimalizácia receptúr.

Prehľad našich aktuálne ponúkaných produktov nájdete v katalógu tovarov: Donauchem-katalog-FEED-2023

Využite našu ponuku krmovinárskych tovarov a kontaktujte, prosím, našich obchodných zástupcov pre krmovinársku chémiu pre viac informácií o ponúkaných tovarov.

feed2.jpg


 
Kontakt
Ing. Eva Lachká Obchodný zástupca
0914 322 512
Poslať e-mail
Kontakt
Mgr. Katarína Mitrová Obchodný zástupca
0914 322 523
Poslať e-mail
Kontakt
Ing. Peter Socha PhD. Business development manažér
0914 322 514
Poslať e-mail
Tlač produktu/stránky