Bezpečnosť, Zdravie a Životné prostredie

Našim cieľom je zabezpečovanie kvality všetkých činností našej spoločnosti zodpovednou a odbornou prácou pracovníkov spoločnosti.

Dbáme o to, aby výsledky našej činnosti boli v súlade
s platnými technickými a legislatívnymi normami
a predpismi.

Bezpečnosť a ochrana zdravia, ako aj ochrana životného prostredia a prírodných zdrojov sú pre nás samozrejmosťou a zaväzujeme sa dodržiavať všetky legislatívne požiadavky.
Tlač produktu/stránky