Farmaceutická chémia

Pre výrobné procesy spoločností zaoberajúcich sa výrobou liekov, liečiv a výživových doplnkov ponúkame vstupné suroviny vhodné pre farmaceutické použitie. Pre registráciu konečných liečiv zabezpečujeme potrebnú dokumentáciu dodaných farmaceutických látok. Výrobcovia nami ponúkaných farmaceutických surovín majú implementované systémy riadenia kvality potvrdené príslušnými certifikátmi (ISO, GMP, a i.).

Bližšie informácie o jednotlivých surovinách môžete získať u produktového manažéra pre farmaceutickú chémiu.

Arómy - zastúpenie Aroma Bazis
Jemné chemikálie - časť zastúpenie DSM
Karotenoidy - zastúpenie DSM
Umelé sladidlá
Vitamíny - zastúpenie DSM

  
Kontakt
Denisa Neupauerová Obchodný zástupca 0914 322 523 Send e-mail
Print article/page