Názov produktu: Čpavková voda

Odvetvia
Farmácia, Chemický priemysel, Potravinárstvo
 
Chemický názov: Čpavková voda

Iný názov: Aqueous ammonia, amoniaková voda, amoniak - vodný roztok

CAS: 1336-21-6

EC: 215-647-6

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky