Názov produktu: Krištáľ

Odvetvia
Voda, úžitková&odpadová, bazény
 
Krištáľ je tekutý anorganický prípravok na úpravu vody v bazéne. Vyvločkuje (vyzráža) i veľmi jemne rozptýlené častice do vločiek, ktoré je možné ľahko zachytiť v pieskovom filtri pomocou vysávača alebo priebežnou filtráciou bazénovej vody.

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.

Tlač produktu/stránky