Názov produktu: Butyldiglykol

Odvetvia
Detergenty & Kozmetika, Guma, Kaučuk & Polyméry, Chemický priemysel, Poľnohospodárstvo, Hnojivá, Stavby, lepidlá, tmely/Farby & Nátery
 
Chemický názov: Butyldiglykol

Iný názov: 2-(2-butoxyetoxy)etanol

CAS číslo: 112-34-5

EINECS číslo: 200-580-7

Prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.
Tlač produktu/stránky